Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de l'Alt Camp
Revista especialitzada de l'Institut d'Estudis Vallencs, de periodicitat semestral (maig i novembre). El darrer número publicat és el 56 (novembre 2009). El consell de redacció de Quaderns de Vilaniu està dirigit des del número 56 per Àngel Gasol Señoron.
Creada l'any 1982, Quaderns de Vilaniu recull treballs de temàtica molt diversa relacionada amb Valls i la comarca de l'Alt Camp, els seus personatges, el seu patrimoni, la seva economia, la seva història, etc., a més a més d'altres dades referents a l'entitat editora (ressenya de publicacions de l'IEV i memòria anual d'activitats). Els números de l'1 al 16 estan exhaurits.
Cada 10 números la revista publica un índex temàtic i d'autors corresponent als 10 números anteriors. La col·lecció inclou també diversos números monogràfics sobre temàtiques, personatges o fets històrics relacionats amb Valls i l'Alt Camp.
  1. Índex del 41 al 50
  2. Índex del 51 al 60