18/09/2014
El període barroc a Valls (s. XVII i XVIII) és un dels principals moments d'esplendor  de la ciutat, en el que esdevé referent en el...

04) Alió: església i poble

Perspectiva històrica de l'església parroquial de Sant Bartomeu (s. XII-XX)
 
Any d'edició:2014
Autor/-s: Ibarra Ollé, Ricard
Ordre dins col·lecció: Volum 4 (PCAC)
Estat i preu:...